Privacyverklaring

Dance Sing & Perform gevestigd aan de Oude Langstraat 20, 5041 CE Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Dance Sing & Perform:
Oude Langstraat 20
5041 CE Tilburg
013 – 532 39 01
www.dancesingandperform.nl
info@dancesingandperform.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dance Sing & Perform verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 IP-adres
 Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 Internetbrowser en apparaat type
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik van de ledenpagina’s op onze website, in correspondentie en telefonisch
 Foto,- en video-opnames


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dance Sing & Perform verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dancesingandpeform.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dance Sing & Perform verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het voeren van onze ledenadministratie
 Het afhandelen van jouw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie aangaande onze website en/of dienst en/of commerciële (reclame) uitingen aangaande onze website en/of dienst
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dance Sing & Perform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Personalia, adres, telefoonnummers, e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd
 Het bankrekeningnummer, IP-adres, internetbrowser en apparaat type wordt bewaard tot uiterlijk 1 maand na beëindiging van onze overeenkomst
  Gegevens over jouw activiteiten op onze website worden geanonimiseerd maximaal 25 maanden bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
Dance Sing & Perform deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dance Sing & Perform blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dance Sing & Perform jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  WeFact B.V. is de leverancier voor onze ledenadministratie software. In WeFact worden alle hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt. WeFact B.V. Ondersteunt enkel de software en heeft géén toegang tot onze ledenadministratie.

 Yourhosting en Strato AG zijn onze leveranciers van hostingdiensten voor onze website en e-mail. Alle gegevens die je verstrekt door gebruik van onze website of communicatie per e-mail worden verwerkt door de servers van Yourhosting.

  ABN AMRO N.V. is onze huisbankier en verwerkt de betalingen. Hiertoe wordt jouw bankrekeningnummer door de ABN AMRO N.V. verwerkt.


Geautomatiseerde besluitvorming
Dance Sing & Perform neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Dance Sing & Perform, tussen zit.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dance Sing & Perform gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dance Sing & Perform en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dancesingandperform.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Dance Sing & Perform wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dance Sing & Perform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@dancesingandperform.nl. Dance Sing & Perform heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de
adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij
uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke
(inlog)gegevens te bemachtigen
 DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) en zet de domeinnamen om naar het
gekoppelde IP-adres waar de Website gehost wordt. Hiermee worden onderstaande
domeinnamen voorzien van een digitale handtekening:
– dancesingandperform.nl
– dancesingandperform.be
– dancesingandperform.com

Voorkom dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres door de handtekening automatisch te
laten controleren.

Hier kunt u onze Privacyverklaring downloaden.

 

Kies je eigen introductiekorting

>   Gratis Try Out Card: Onbeperkt 3 weken lang kennis maken met al onze groepslessen.
>   30% korting: Bij direct inschrijven na het volgen van 1 gratis proefles.
Exclusief voor nieuwe leden. Combinaties met andere acties zijn niet mogelijk.

Voor meer informatie: